WMO advies

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) wordt uitgevoerd door de gemeentes. De WMO heeft als doel om mensen met een beperking (zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie) te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Als een burger niet in staat is deel te nemen aan de maatschappij, kan hij een beroep op de WMO. De belangrijkste WMO voorzieningen zijn hulp bij het huishouden, (poetshulp), rolstoel of scootmobiel, woningaanpassingen (traplift, aanpassing badkamer-toilet etc.), en vervoer (Regiotaxi).


U kunt een voorziening aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. Een WMO-consulent beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor een voorziening. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, gezinssituatie en belastbaar inkomen moet u meestal een eigen bijdrage voor deze voorziening betalen. Aan de hand van uw keuze verstrekt de gemeente bij een positieve indicatie de voorziening als zorg in natura (de gemeente kiest dan zelf de voorziening en de leverancier op basis van de meest voordelige adequate oplossing) of in de vorm van een PGB (Persoons Gebonden Budget) waarmee u de voorziening bij een leverancier naar uw keuze kan inkopen).
Voor uitvoering van de wet WMO ontvangt de gemeente gelden van de centrale overheid. Indien er sprake is van een positieve indicatie is de gemeente u verplicht te compenseren in deze beperking.

 

Kanteling WMO

 

Het staat de gemeente vrij om de functionaliteit te kiezen voor het compenseren van uw beperkingen. Daarbij kijkt de gemeente samen met u naar wat voor u de beste oplossing is. Er wordt hierbij steeds meer vanuit de persoon gedacht en niet vanuit voorzieningen. Het is belangrijk dat u goed voorbereid bent op dit  (keukentafel) gesprek.  Een goed advies is hierbij onontbeerlijk.

 

Woningaanpassingen afgestemd op individuele beperkingen en gebruikers vraagt om specifiek maatwerk. SAFE wooncomfort kan u helpen om de individuele mogelijkheden en alternatieven op een rij te zetten waarna u een gefundeerde keuze kunt maken welke woningaanpassing of voorziening het beste bij u past.

 

 


 
 

Regelhulp